Φυλλάδια Προσφορών 10/12 έως 5/1
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ: Φυλλάδια 10/12 έως 5/1
GASTRONOM ΔΟΧΕΙΑ
Ταξινόμηση
Barcode
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή τμχ.
(Χωρίς ΦΠΑ)
Τεμάχια/
Κιβώτιο
Φ.Π.Α.
Χώρα
Προελ.
Παραγγελία σε Κιβώτια
5202758047015 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (10Ycm) - 13,3lit (04-701) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (10Ycm) - 13,3lit (04-701)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047022 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (15Ycm) - 20lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (15Ycm) - 20lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047039 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (20Ycm) - 26,4lit (04-703) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (20Ycm) - 26,4lit (04-703)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047008 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (6,5Ycm) - 9,0lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (6,5Ycm) - 9,0lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047060 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (10Ycm) - 6,1lit (04-706) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (10Ycm) - 6,1lit (04-706)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047077 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (15Ycm) - 9,0lit (04-707) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (15Ycm) - 9,0lit (04-707)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047084 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (20Ycm) - 11,9lit(04-708) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (20Ycm) - 11,9lit(04-708)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047053 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (6,5Ycm) - 4,0lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (6,5Ycm) - 4,0lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047114 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (10Ycm) - 3,8lit (04-711) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (10Ycm) - 3,8lit (04-711)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047121 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (15Ycm) - 5,5lit(04-712) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (15Ycm) - 5,5lit(04-712)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047138 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (20Ycm) - 7,1lit (04-713) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (20Ycm) - 7,1lit (04-713)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047169 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (10Ycm) - 2,6lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (10Ycm) - 2,6lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047176 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (15Ycm) - 3,8lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (15Ycm) - 3,8lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
78556 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (20Ycm) - 4,8lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (20Ycm) - 4,8lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047152 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (6,5Ycm) - 1,71lit (04-715) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (6,5Ycm) - 1,71lit (04-715)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047220 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (20Ycm) - 2,3lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (20Ycm) - 2,3lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
867979 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (10Ycm) - 0,9lit (04-726) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (10Ycm) - 0,9lit (04-726)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
7868765 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (6,5Ycm) - 0,6lit ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (6,5Ycm) - 0,6lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632207128 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 10Ycm (07-602) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 10Ycm (07-602)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076039 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 15Ycm (07-603) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 15Ycm (07-603)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076008 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 2,0Ycm (07-600) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 2,0Ycm (07-600)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076046 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 20Ycm (07-604) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 20Ycm (07-604)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632203632 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 6,5Ycm (07-601) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 6,5Ycm (07-601)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076138 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 15Ycm (07-613) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 15Ycm (07-613)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076107 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 2,0Ycm ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 2,0Ycm   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202718076145 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 20Ycm (07-614) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 20Ycm (07-614)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632206374 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 6,5Ycm (07-611) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 6,5Ycm (07-611)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076213 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 10Ycm (07-621) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 10Ycm (07-621)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076220 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 15Ycm (07-622) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 15Ycm (07-622)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076237 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 20Ycm (07-623) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 20Ycm (07-623)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076206 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 6,5Ycm (07-620) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 6,5Ycm (07-620)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632206398 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 10Ycm (07-631) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 10Ycm (07-631)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076329 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 15Ycm (07-632) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 15Ycm (07-632)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076336 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 20Ycm (07-633) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 20Ycm (07-633)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076305 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 6,5Ycm (07-630) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 6,5Ycm (07-630)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076411 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 10Ycm (07-641) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 10Ycm (07-641)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076428 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 15Ycm (07-642) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 15Ycm (07-642)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
232653232352623 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 20Ycm (07-643) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 20Ycm (07-643)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076404 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 6,5Ycm (07-640) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 6,5Ycm (07-640)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076510 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 10Ycm (07-651) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 10Ycm (07-651)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076527 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 15Ycm (07-652) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 15Ycm (07-652)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632208231 ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 6,5Ycm (07-650) ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 6,5Ycm (07-650)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
124785666532 ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 10Ycm (07-692) ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 10Ycm (07-692)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076930 ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 15Ycm (07-693) ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 15Ycm (07-693)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076909 ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 2Ycm (07-690) ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 2Ycm (07-690)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076916 ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 6,5Ycm (07-691) ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 6,5Ycm (07-691)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047206 ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (10Ycm) - 1,0lit (04-720) ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (10Ycm) - 1,0lit (04-720)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076633 ΚΑΠΑΚΙ inox 1/4 GN (07-663) ΚΑΠΑΚΙ inox 1/4 GN (07-663)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076640 ΚΑΠΑΚΙ inox 1/6 GN (07-664) ΚΑΠΑΚΙ inox 1/6 GN (07-664)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076831 ΚΑΠΑΚΙ inox ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 1/4 GN (07-683) ΚΑΠΑΚΙ inox ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 1/4 GN (07-683)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
Εμφάνιση 50 από 60 προϊόντα
 • Delivery
  Μεταφορά
 • Payment
  Πληρωμή
 • Επικοινωνία
  Επικοινωνία
 • QuickShop
  Λίστα Αγορών
 • Πολιτική Προστάσιας Δεδομένων
  Πρ.Απόρρητο
 • Facebook
  Facebook
 • Παραγγελία
  0,00€ cart