Φυλλάδια Προσφορών 07/01 έως 26/01
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ: Φυλλάδια 18/2 έως 9/3
GASTRONOM ΔΟΧΕΙΑ
Ταξινόμηση
Barcode
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή τμχ.
(Χωρίς ΦΠΑ)
Τεμάχια/
Κιβώτιο
Φ.Π.Α.
Χώρα
Προελ.
Παραγγελία σε Κιβώτια
5202758047015
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (10Ycm) - 13,3lit (04-701)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (10Ycm) - 13,3lit (04-701)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (10Ycm) - 13,3lit (04-701)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047022
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (15Ycm) - 20lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (15Ycm) - 20lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (15Ycm) - 20lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047039
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (20Ycm) - 26,4lit (04-703)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (20Ycm) - 26,4lit (04-703)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (20Ycm) - 26,4lit (04-703)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047008
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (6,5Ycm) - 9,0lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (6,5Ycm) - 9,0lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/1 GN (6,5Ycm) - 9,0lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047060
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (10Ycm) - 6,1lit (04-706)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (10Ycm) - 6,1lit (04-706)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (10Ycm) - 6,1lit (04-706)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047077
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (15Ycm) - 9,0lit (04-707)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (15Ycm) - 9,0lit (04-707)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (15Ycm) - 9,0lit (04-707)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047084
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (20Ycm) - 11,9lit(04-708)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (20Ycm) - 11,9lit(04-708)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (20Ycm) - 11,9lit(04-708)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047053
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (6,5Ycm) - 4,0lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (6,5Ycm) - 4,0lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/2 GN (6,5Ycm) - 4,0lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047114
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (10Ycm) - 3,8lit (04-711)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (10Ycm) - 3,8lit (04-711)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (10Ycm) - 3,8lit (04-711)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047121
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (15Ycm) - 5,5lit(04-712)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (15Ycm) - 5,5lit(04-712)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (15Ycm) - 5,5lit(04-712)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047138
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (20Ycm) - 7,1lit (04-713)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (20Ycm) - 7,1lit (04-713)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/3 GN (20Ycm) - 7,1lit (04-713)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047169
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (10Ycm) - 2,6lit (04-716)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (10Ycm) - 2,6lit (04-716)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (10Ycm) - 2,6lit (04-716)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047176
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (15Ycm) - 3,8lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (15Ycm) - 3,8lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (15Ycm) - 3,8lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
78556
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (20Ycm) - 4,8lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (20Ycm) - 4,8lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (20Ycm) - 4,8lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047152
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (6,5Ycm) - 1,71lit (04-715)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (6,5Ycm) - 1,71lit (04-715)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/4 GN (6,5Ycm) - 1,71lit (04-715)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047220
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (20Ycm) - 2,3lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (20Ycm) - 2,3lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (20Ycm) - 2,3lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
867979
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (10Ycm) - 0,9lit (04-726)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (10Ycm) - 0,9lit (04-726)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (10Ycm) - 0,9lit (04-726)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
7868765
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (6,5Ycm) - 0,6lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (6,5Ycm) - 0,6lit
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/9 GN (6,5Ycm) - 0,6lit   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632207128
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 10Ycm (07-602)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 10Ycm (07-602)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 10Ycm (07-602)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076039
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 15Ycm (07-603)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 15Ycm (07-603)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 15Ycm (07-603)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076008
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 2,0Ycm (07-600)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 2,0Ycm (07-600)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 2,0Ycm (07-600)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076046
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 20Ycm (07-604)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 20Ycm (07-604)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 20Ycm (07-604)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632203632
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 6,5Ycm (07-601)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 6,5Ycm (07-601)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/1 GN 6,5Ycm (07-601)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076138
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 15Ycm (07-613)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 15Ycm (07-613)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 15Ycm (07-613)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076107
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 2,0Ycm
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 2,0Ycm
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 2,0Ycm   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202718076145
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 20Ycm (07-614)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 20Ycm (07-614)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 20Ycm (07-614)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632206374
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 6,5Ycm (07-611)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 6,5Ycm (07-611)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/2 GN 6,5Ycm (07-611)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076213
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 10Ycm (07-621)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 10Ycm (07-621)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 10Ycm (07-621)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076220
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 15Ycm (07-622)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 15Ycm (07-622)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 15Ycm (07-622)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076237
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 20Ycm (07-623)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 20Ycm (07-623)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 20Ycm (07-623)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076206
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 6,5Ycm (07-620)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 6,5Ycm (07-620)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/3 GN 6,5Ycm (07-620)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632206398
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 10Ycm (07-631)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 10Ycm (07-631)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 10Ycm (07-631)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076329
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 15Ycm (07-632)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 15Ycm (07-632)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 15Ycm (07-632)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076336
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 20Ycm (07-633)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 20Ycm (07-633)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 20Ycm (07-633)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076305
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 6,5Ycm (07-630)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 6,5Ycm (07-630)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/4 GN 6,5Ycm (07-630)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076411
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 10Ycm (07-641)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 10Ycm (07-641)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 10Ycm (07-641)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076428
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 15Ycm (07-642)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 15Ycm (07-642)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 15Ycm (07-642)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
232653232352623
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 20Ycm (07-643)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 20Ycm (07-643)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 20Ycm (07-643)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076404
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 6,5Ycm (07-640)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 6,5Ycm (07-640)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/6 GN 6,5Ycm (07-640)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076510
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 10Ycm (07-651)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 10Ycm (07-651)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 10Ycm (07-651)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076527
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 15Ycm (07-652)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 15Ycm (07-652)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 15Ycm (07-652)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
8692632208231
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 6,5Ycm (07-650)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 6,5Ycm (07-650)
ΔΟΧΕΙΟ inox 1/9 GN 6,5Ycm (07-650)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
124785666532
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 10Ycm (07-692)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 10Ycm (07-692)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 10Ycm (07-692)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076930
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 15Ycm (07-693)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 15Ycm (07-693)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 15Ycm (07-693)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076909
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 2Ycm (07-690)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 2Ycm (07-690)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 2Ycm (07-690)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076916
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 6,5Ycm (07-691)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 6,5Ycm (07-691)
ΔΟΧΕΙΟ inox 2/3 GN 6,5Ycm (07-691)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758047206
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (10Ycm) - 1,0lit (04-720)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (10Ycm) - 1,0lit (04-720)
ΔΟΧΕΙΟ PΡ 1/6 GN (10Ycm) - 1,0lit (04-720)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076633
ΚΑΠΑΚΙ inox 1/4 GN (07-663)
ΚΑΠΑΚΙ inox 1/4 GN (07-663)
ΚΑΠΑΚΙ inox 1/4 GN (07-663)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076640
ΚΑΠΑΚΙ inox 1/6 GN (07-664)
ΚΑΠΑΚΙ inox 1/6 GN (07-664)
ΚΑΠΑΚΙ inox 1/6 GN (07-664)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
5202758076831
ΚΑΠΑΚΙ inox ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 1/4 GN (07-683)
ΚΑΠΑΚΙ inox ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 1/4 GN (07-683)
ΚΑΠΑΚΙ inox ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 1/4 GN (07-683)   -€ 1 24% Ελληνικό προϊόν
Εμφάνιση 50 από 60 προϊόντα
 • Delivery
  Μεταφορά
 • Payment
  Πληρωμή
 • Επικοινωνία
  Επικοινωνία
 • QuickShop
  Λίστα Αγορών
 • Πολιτική Προστάσιας Δεδομένων
  Πρ.Απόρρητο
 • Facebook
  Facebook
 • Παραγγελία
  0,00€ cart